തീവ്രമായ്‌ വാദിക്കുന്നവനാണ് തീവ്രവാദി എങ്കില്‍ ഞാന്‍ ഒരു യഥാര്‍ത്ഥ തീവ്രവാദി ആണ്

November 21, 2010

പെണ്ണ്......

വിശപ്പിന്‍ വിളിയൊച്ചയിലാ
ശരീരം വിറങ്ങലടിച്ചതും
അന്നമൂട്ടാന്‍ തുണിയുരിഞ്ഞതില്‍
പെണ്ണന്നപേര്‍ മാറ്റിയവളെ
വേശ്ശ്യയാക്കിയതും
നക്ഷത്ര വെളിച്ചത്തില്‍,കിട്ടും
സമ്മാന പൊതികള്‍ക്കുവേണ്ടി
തുണിയുപേക്ഷിച്ചവളെ
പെണ്ണന്ന തലപ്പാവു ചാര്‍ത്തി-
യുയര്‍ത്തിയ ഹീനമാം
നാട്ടുനിയമത്തിനറുതിയില്ല...

No comments:

Post a Comment